Regulamin Sklepu

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży Produktów tj. zarówno usług i Produktów Cyfrowych na stronie: https://queendom-koreanski.pl/ 

prowadzanej przez Kinga Han prowadząca działalność jako Szkoła Języka Koreańskiego Queendom Kinga Han 

przy ulicy Drukarskiej 41/69, 53-311 Wrocław, NIP 8992962219. 

dalszej części „Sklepem”, „Sprzedającym”. 

Dane kontaktowe: 

E- mail: queendom.koreanski@gmail.com 

Numer telefonu: +48 793 129 604 

Definicje : 

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, która dokonuje zakupu na stronie w tym również Konsument, który oznacza osobę dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

Sklep/Platforma – Sklep internetowy prowadzony pod adresem: https://queendom koreanski.pl/ umożliwiający sprzedaż Produktów w nim prezentowanych. 

Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach strony : https://queendom koreanski.pl/ 

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Sklepem, a Kupującym zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego pod adresem https://queendom-koreanski.pl/ 

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktu/Usług. 

Produkty Fizyczne – towary niebędące Produktami Cyfrowymi. 

Produkt Cyfrowy/Treści Cyfrowe– materiały cyfrowe prezentowane w ramach Sklepu i platformy , przeznaczone do sprzedaży, w szczególności lekcje, e-booki, opracowania, warsztaty, e-filmiki edukacyjne. 

Usługi Cyfrowe – usługi pozwalające Kupującemu na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej; – wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Kupującego. 

 • 1. Postanowienia ogólne i kwestie techniczne. 
 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów fizycznych, cyfrowych, Usług oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie Produktów dostępnych na stronie: https://queendom-koreanski.pl/ 
 2. Dokonanie zakupu w Sklepie będzie możliwe poprzez formularz zamówienia oraz funkcje 
 3. Zakazane jest dostarczenie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Kupującego Usług świadczonych przez Sklep i stronę internetową w

sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego. 

 1. Do korzystania z treści i usług cyfrowych konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego: ● dostęp do Internetu,standardowa przeglądarka internetowa, 
 • programy (np. Microsoft Office, OpenOffice,LibreOffice), 
 • standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),posiadanie aktywnego adresu e-mail. 
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail, dostęp do platformy na której będą zajęcia , kamerka, głośnik. 
 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, Usług , Produktów Cyfrowych. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach. 
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialność na błędy techniczne po stronie Kupującego lub osób trzecich. 
 • 2 Zmówienie Produktów 
 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy dokonać wyboru Produktu i dodać Produkt do koszyka. 
 2. Kupujący ma obowiązek podać w formularzu Zamówienia prawdziwe dane osobowe, a Sklep nie ma obowiązku weryfikowania poprawności danych Kupującego. 
 3. Po zatwierdzeniu płatności Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności (TPay lub PayU) celem dokonania zapłaty ceny za wybrane Produkty. 
 4. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. 
 5. Zakupiony Produkt zostanie udostępniony Kupującemu niezwłocznie po dokonaniu płatności, nie później niż w ciągu 24 godzin od dokonania płatności. Jeśli Klient nie wyraża zgody na rezygnację z prawa do odstąpienia od umowy o którym mowa §4 ust.4 to Produkt może zostać dostarczony w ciągu 14 dni od zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu. 
 6. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia do systemu informatycznego Sklepu. 
 7. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. 
 8. Po zawarciu umowy, Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia tj: numer zamówienia, podsumowanie zamówienia. 
 9. Sklep każdorazowo określa na stronie Produktu fizycznego termin dostawy lub w korespondencji e-mail wysłanej przez Sklep. 
 10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. 
 11. Sklep przygotowuje Produkt fizyczny do wysyłki w terminie do 14 Dni Roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty. Ceny na koncie Sklepu o ile w opisie Produktu fizycznego lub w wiadomości przesłanej po złożeniu Zamówienie nie wskazano inaczej. 12. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sklep oraz czas doręczania Produktu do wskazanego miejsca dostawy. Do czasu przygotowanie Zamówienia należy

doliczyć czas doręczania Produktu wykonywany przez konkretnego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy. 

 • 3 Płatność 
 1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są cenami brutto. 
 2. Płatność może być dokonana za pomocą: Tpay. 
 3. W przypadku problemów z płatnościami za pomocą pośredników, można wykonać przelew na konto Sklepu 94 1140 2004 0000 3502 8373 5551. W takim wypadku w tytule przelewu należy podać numer zamówienia. 
 4. Zamówienie jest anulowane, jeśli płatność nie będzie zaksięgowana na koncie w terminie 15 dni od momentu złożenia zamówienia. 
 • 4. Prawo odstąpienia od umowy 
 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem wyjątków w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia: 
 2. w którym Kupujący wszedł w posiadanie produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie tego produktu. b. w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego , weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno. 
 3. zawarcia umowy – w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych. 
 4. Aby Kupujący mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną). 
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 6. Klient Kupujący aby otrzymać Produkt cyfrowy od razu powinien zaakceptować regulamin oraz politykę prywatności oraz jeśli się zgadza to checbox z informacją : „Proszę o dostawę treści cyfrowych natychmiast po dokonaniu płatności. Wiem, że w ten sposób tracę prawo do odstąpienia od umowy”. W przeciwnym wypadku Treści cyfrowe mogą zostać dostarczone do kupującego po upływie 14 dni od zaksięgowania płatności na koncie. 
 7. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. 
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres sklepu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. 
 10. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. 
 11. Kupującemu zwracana jest całość opłaty rezerwacyjnej w przypadkach nie uzbierania się odpowiedniej ilości osób aby stworzyć grupę wyjazdową, odwołania wyjazdu przez organizatora. 
 • 5.Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy . 
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy: 
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; e. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli 

opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

 1. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; g. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 
 2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 
 • 6. Reklamacje. 
 1. Reklamacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: queendom.koreanski@gmail.com
 2. Konsumentowi przysługuje prawo do żądania: 
 3. a) usunięcia wady, 
 4. b) wymiany wadliwych Produktów na wolne od wad, 
 5. c) obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy (złożenie oświadczenia), chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość

obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Użytkownik będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 

 1. Wszelkie koszty związane z odesłaniem towaru ponosi klient. Sklep ma obowiązek dokonać zwrotu kosztów pierwotnej wysyłki konsumentowi, w razie uznania reklamacji. 6. Istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. 

Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. 
 • 7. Postanowienia końcowe. 
 1. Regulamin może ulec zmianie i o treści zmian regulaminu każdy Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian i utrzymanie tej informacji przez okres 14 dni kalendarzowych. Informacja o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. 
 2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych i plików cookies znajdują się w polityce prywatności na stronie: queendom-koreanski.pl 
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego. 
 4. W sprawie zapytań do regulaminu proszę o kontakt: queendom.koreanski@gmail.com